Historia

~/link/8a90e3e5418241c886732a3919f01732.jpg

ASSA är ett företag med djupa rötter i svensk industri – i år fyller vi 130! Vår erfarenhet har vi med oss i strävan att hela tiden driva utvecklingen mot ökad trygghet.

ASSAs grundare August Stenman var på många sätt en pionjär. Genom att ihärdigt satsa på produktutveckling la han grunden till företagets marknadsledande ställning – en position vi är stolta över att fortsätta försvara. Han gav oss inte bara grunden och själen för vårt företag, utan även namnet – August Stenman Stenman August.

Gör gärna ett nedslag i vår historia och utveckling genom att klicka på tidsperioderna i menyn till vänster.