1880-1899: En pionjär lägger grunden

Firma August Stenman AB grundas år 1881 när 29-årige August Stenman för lånade pengar köper den Thunellska gångjärnsfabriken i Eskilstuna.

August var på alla sätt en pionjär, inte minst inom automatisering. Han satsade genast på massproduktion och långa serier. Genom att konstruera specialmaskiner för den egna produktionen, och bedriva omfattande produktutveckling, grundlade säkerställde han företagets marknadsledande ställning.

August var även en föregångare inom andra områden. Tack vare den höga graden av automatisering i tillverkningen kunde han ge kvinnor möjlighet att förvärvsarbeta, vilket var mycket ovanligt vid sekelskiftet.