1900-1919: Skruvproduktionen startar

Företaget August Stenman AB expanderar i snabb takt. 1910 börjar man producera skruv, till en början endast till de egna produkterna.

Men August Stenman inser att skruvarna har en egen kommersiell kraft, och börjar sälja skruv på bred front. Det visar sig vara en bra idé, och ända fram till 1975 exporterar ASSA skruvar till stora delar av världen.