1920-1939: Ny ledning och nya förvärv

År 1920 dör ASSAs grundare August Stenman, vilket skapar förändringar i ägarbilden. Augusts dotter, friherrinnan Elise Åkerhielm, ombildar 1921 företaget till aktiebolag.

Sixten Nilsson – som 1895 anställts på företaget endast 15 år gammal – utses till företagets förste vd. Bland aktieägarna finns bland andra Jacob Wallenberg. 1930 förvärvas en majoritet av aktierna av engelska Guest Keen & Nettlefolds Ltd. Samtidigt skrivs avtal om att företaget förblir under svensk ledning.

År 1939 tas ett första steg mot låsproduktion. En mindre låsindustri – K.S. Thulins Lås- och Metallfabrik – förvärvas eftersom lås anses vara nästa naturliga steg i utvecklingen av företaget.