1960-1979: Med fokus på lås

Under denna tjugoårsperiod blir låsen ASSAs största produkt. 1963 blir produktgruppen större än både smide respektive skruv, och 1970 är den större än alla andra produktgrupper tillsammans.

En anledning är att man tillverkar billås till både Saab och Volvo. Men det är också ett resultat av att man skalar bort en del av produktionen och specialiserar sig på lås och tillbehör.

I mitten av 1970-talet läggs skruvproduktionen ner, men gångjärnen behålls – ett viktigt beslut för att kunna vara ett komplett lås- och säkerhetsföretag.