Klimatpåverkan och energiförbrukning

ASSA ABLOY arbetar i en trestegsmodell för att uppnå energioptimering med fokus på effektivitet och smarta lösningar i våra produktionsprocesser och fastighetsförvaltning.

ASSA ABLOY har genomfört miljöbedömningar av sina produkter i flera år. Resultaten visar att det är energiförbrukningen i produktionsfasen som har störst inverkan på miljön.

Hittills har ASSA ABLOY arbetat med försäljning som referens för sin analys av energieffektivitet och dess påverkan på energiförbrukning. Ambitionen är att finna bättre metoder för att kunna bedöma hur förändringar i verksamheten påverkar energiförbrukningen. Därför redovisas siffrorna för 2009 i relation till förädlingsvärdet.

Trestegsmetod

Under 2009 fortsatte ASSA ABLOY att inrikta sig på de aspekter av produktionen som har störst miljöpåverkan orsakad av energiförbrukning. Syftet var att minska CO2-utsläppen genom energioptimering. Förändringar gjordes tre steg.

För det första har tillverkningsprocesser förenklats så att så få produktionsanläggningar som möjligt ska behöva involveras. Samtidigt har full produktionskapacitet, effektiva arbetsmetoder och en hög kvalitet bibehållits på resterande anläggningar.

För det andra har smarta lösningar som lågenergilampor och belysning, sensorer i värme- och kylsystem och timers införts.

För det tredje har användningen av alternativa energikällor utforskats. Tillsammans med innovativ produktdesign kan dessa skapa ytterligare energieffektivitetsvinster.

Transport

Arbetet för att minska de interna CO2-utsläppen kommer att fortsätta. Särskilt inom distribution och transport av varor genom övervakning av energiförbrukningen och CO2-utsläpp. Järnvägs- och landtransporter kommer att utvärderas liksom möjliga metoder som gynnar användningen av förnybara energikällor. Video- och telefonkonferenser kommer att uppmuntras för att minska resandet ytterligare, särskilt i Europa.

Risk

För ASSA ABLOY är klimatförändringsrisker främst relaterade till energiförbrukning i tillverkning och transport.

Resultat

Den totala energiförbrukningen för jämförbara enheter minskade med 38.000 MWh. En minskning med 8 procent jämfört med 2008. Det normaliserade resultatet, dvs energiintensiteten, var i stort sett platt under 2009. Målet att minska den normaliserade energiförbrukningen med 15 procent från 2006 till 2012 har uppnåtts och vi förväntar oss ytterligare förbättring.

CO2-utsläppen har minskat med 12.800 ton för jämförbara enheter. En minskning med 8 procent jämfört med 2008.
Under 2009 kom 13 procent av den totala energiförbrukningen från förnybara energikällor. Detta var det första året som detta rapporterades separerat och är ett resultat av en utvidgad uppföljning av energiförbrukning och CO2.