Lägenhet

/global/scaled/948x411x0x210x948x412/Other-assalockCOM-High-Res-Solutions-Seaport.jpg

Det egentliga skalskyddet i en flerbostad sitter i de enskilda lägenhetsdörrarna. Det är här integriteten är som viktigast och de boende förvarar sina ägodelar.

Inte minst är känslan av trygghet i den egna lägenheten avgörande för trivseln. Som vi nämnt tidigare är det mekaniska skyddet grunden i all låsning. Vi vill här visa olika möjligheter med cylindrar och mekanisk låsning i och kring lägenheterna.

Oavsett om du kombinerar det mekaniska låssystemet med ett elektroniskt passersystem eller ej, är det viktigt att låssystemet läggs upp rätt. Kombinerar du låssystemet med ett passersystem så minimerar du antalet nycklar, vilket i sin tur minskar sårbarheten.

Använder du däremot endast mekaniska nycklar och cylindrar är det extra viktigt att du inte gör systemet sårbart. Systemet bör byggas med huvudnyckel, fastighetsskötarnyckel och olika undernycklar till skilda delar av fastigheten. Det vanligaste i dag är att lägenheterna har separat låsning i systemet för att inte äventyra den allmänna säkerheten ifall nycklarna förloras. I lägenheten stöter man då på problem med tillgängligheten för fastighetsägaren vid till exempel service och underhåll.

Skall man lämna ifrån sig sina nycklar?

Ibland är det nödvändigt att ge servicepersonal tillträde. Våra lösningar bygger på att den boende aktivt ger tillträde när service ska ske:
C10: En cylinder som har två olika lägen för att komma in. Läge ”klockan 12” används endast av lägenhetsinnehavaren. Ställer den boende cylindern i läge ”klockan 10” så har man även tillåtit en servicenyckel.
Dörrnyckeltub: Som lägenhetsinnehavare fäster du nyckeln på insidan av tuben. Fastighetsskötaren låser upp tuben och kommer på så vis åt lägenhetsnyckeln.
För generell service kan fastigheten ha en väggnyckeltub utanför entrén. Servicepersonalen låser upp tuben och använder endast nyckeln vid servicetillfället och minskar på så vis risken att nyckeln förloras eller ej är tillgänglig då den behövs.