Allmänna utrymmen

/global/scaled/6048x2631x0x1402x1000x435/Other-assalockCOM-High-Res-Solutions-Retail.jpg

I en bostadsfastighet finns lokaler som vi kallar allmänna utrymmen. Det kan vara källar- och vindsförråd, tekniska utrymmen, soprum, cykelrum, etc. Här beskriver vi fördelarna med att koppla samman alla dörrars lås (eller läsare) till passersystemet SOLICARD ARX.

Förrådsutrymmen

Förrådsutrymmen har ofta alla boende i huset tillgång till. Förrådsdörrens kortläsare kan enkelt programmeras att endast släppa in en viss kategori människor. Du kan låta personer med vindsförråd endast ha tillgång till vindsdörren, medan källardörren endast kan öppnas av boende med förråd i källaren.
Borttappat kort eller tagg spärras via en central programvara och alla dörrars läsare uppdateras direkt. Vid ett inbrott eller brand kan du via passersystemet se vem som senast befann sig i lokalen.

Tekniska utrymmen

Dessa utrymmen ska ofta externa entreprenörer, till exempel hissmontörer eller elektriker, ha tillgång till. Passersystemet möjliggör att dela ut passerkort som får tillfällig behörighet.

Soprum

Är soprummet säkrat med en läsare kan ingen obehörig kasta sina sopor där. Det kan bli kostsamt att få ta hand om sopor från före detta hyresgäster som fortfarande har tillträde via gammal nyckel.

Cykel- och barnvagnsrum

Endast de hyresgäster som registrerat att de äger en cykel eller har barnvagn bör få tillgång till utrymmet. Vetskapen om att en lista på passeringar kan tas ut gör att rummet sköts mycket bättre än med ett vanligt mekaniskt lås.
I många utrymmen är det svårt att montera läsare på väggarna. DBL1 är en dörrbladsläsare som monteras direkt på dörren och som står upp mot kraven på vandaliseringsskydd.
Det kostar tusentals kronor varje år att ta hand om sopor som obehöriga lämnat i soprummet. Via passersystemet SOLICARD ARX säkerställer du att ingen obehörig kommer åt utrymmet.