Industri

/global/scaled/3500x1523x0x750x1000x435/Other-assalockCOM-High-Res-Solutions-Industry.jpg

Säkerhetskraven inom industrin varierar beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs, hur stor anläggningen är och hur den fördelar sig på olika huskroppar.

En traditionell tillverkningsindustri har ofta stora öppna lokaler, flera ytterdörrar och portar, samt personal som arbetar dygnet om i olika skift. Företaget har ett stort behov av ett säkert men samtidigt flexibelt skalskydd där säkerhetsnivån inte inkräktar på verksamheten.

Styr tillträdet

En industri som samtidigt bedriver egen utveckling och forskning inom anläggningen ställer extra höga krav på intrångsskydd. Man behöver också kunna styra tillträdesrättigheter för den egna personalen.
Ofta behövs sofistikerade passersystem som komplement till själva låssystemet för att få till ett fullgott skydd. Till detta ligger ett stort ansvar på fastighetsägaren vad gäller brand och utrymning. 

Kombinera off line och on line

ASSA dp CLIQ är ett låssystem som erbjuder off line- eller on line-låsning med elektroniskt ID i en mängd olika cylindertyper, hänglås, skåplås, portar eller grindar. Ett off line-montage kräver ingen kabeldragning då strömförsörjningen antingen finns i nyckeln eller i läsaren. En försvunnen
kodbärare spärras enkelt med en programmeringsnyckel eller handterminal.
Vid on line-montage är cylindern/läsaren kopplad till en undercentral och kan styras centralt via internet, GSM eller telefonlinje. Undercentralen skickar information i realtid om exempelvis passager, temperaturer eller luftfuktighet. Systemadministratören kan enkelt redigera olika behörighetsgrupper och temporära kodbärare till besökare eller anställda.

Nyckel eller kort – eller kanske båda?

Beroende på hur du komponerar din säkerhetslösning kan du välja nycklar eller passerkort som kodbärare. En fördel med elektromekaniska nycklar är att de kan integreras i ett mekaniskt låssystem och kan appliceras på portabla objekt som behöver säkras (skåp, väskor, vagnar etc).
Passerkortet som kodbärare går att använda som ID-kort samt gör att andra system kan ”dela” kort. Personal kan betala sin lunch, öppna dörrar beröringsfritt, få access till datanätverket etc.

Betala för rätt säkerhet

Förutom bekvämligheten för de anställda så undviks att säkerhetslösningen blir överdimensionerad genom att utrymmen förses med rätt funktionalitet. ASSAs projekteringsavdelning hjälper dagligen till med att projektera säkerhetslösningar utifrån kundens behov och verksamhet. Vi tar helhetsansvar för din säkerhetslösning. Vi kan stolt kalla oss komplett säkerhetsleverantör när vi dessutom erbjuder dig hela dörrens beslagning. Allt från gångjärn och handtag till dörrstyrning och utrymningsprodukter.

Utbildning ingår

Vi tar helhetsansvar för din säkerhetslösning. Våra 330 återförsäljare spridda över landet är certifierade och går ständigt utbildningar hos oss. Naturligtvis ingår även en utbildning för systemägaren, så att säkerhetslösningen blir maximalt utnyttjad och en trygghet för dig som kund!