Passersystem

/global/scaled/2714x1180x8x223x1000x435/Other-assalockCOM-High-Res-Solutions-Property.jpg

ARX ACCESS är en systemplattform för integration av andra säkerhetssystem. Plattformen är uppbyggd på industristandards för att ge en stabil produkt både i dag och i morgon.

ARX ACCESS har leverantörs- och systemoberoende säkerhetsarkitektur. Kommunikationssäkerheten för plattformen är patenterad och unik i branschen.
Plattformens standardiserade uppbyggnad och det öppna gränssnittet ger en framtidssäkrad produkt. Detta möjliggör integreringar med andra system eller kundanpassningar på ett enklare och kostnadseffektivare sätt.

ARX Passersystem

Passersystemet ARX utnyttjar det befintliga nätverket för sin kommunikation. De lokala centralenheterna i systemet jackas in i datanätverket – tidsbesparande och kostnadseffektivt. Efter installation detekteras hårdvaran automatiskt i nätverket, vilket ger en enkel driftsättning. Användargränssnittet visar logiska trädstrukturer och enkel schemahantering. Du har möjlighet att administrera hela systemet via Internet.

ARX Bokning

ARX Bokning är en bokningsfunktion för utrymmen som delas av många användare (tvättstuga, konferensrum, sportanläggningar etc.). Bokningen kan ske via en bokningspanel eller Mina sidor som hyresgästen når via Internet. På ett överskådligt sätt ser hyresgästen vilka tider som är lediga och egna bokningar.

ARX Porttelefon

Med hjälp av ARX Porttelefon kan du öppna fastighetens entrédörr med din befintliga telefon. Porttelefonen är förberedd för IP-telefonianslutning via SIP, men kan även anslutas via det analoga telenätet.

ARX Mina sidor

Mina sidor kan även användas för att meddela hyresgästerna om olika händelser, till exempel att vissa reparationer ska utföras under en viss period. Hyresgästen kan även spärra ett förlorat kort/tagg och ändra sin PIN-kod. Mina sidor nås via internet och skyddas av lösenord och en avancerad, patenterad kryptering.