Bank och finans

/global/scaled/3000x1305x0x467x1000x435/Other-assalockCOM-High-Res-Solutions-University.jpg

Banker ställer av naturliga skäl mycket höga krav på säkerhet. Verksamheten ska skyddas mot stöld och inbrott, och är samtidigt beroende av flexibla lösningar.

Lokalerna måste vara öppna och tillgängliga för kunder under dagen. Dessutom ska de snabbt kunna utrymmas vid en brand. Det kräver en avvägning för att hitta rätt säkerhetslösning. Efter besökstid ska det vara stängt utåt, men åtkomligt för personal.

Rätt säkerhet på rätt plats

Flera lås på invändiga dörrar kan krävas för att hindra obehöriga att dröja sig kvar i lokalerna. När personalen går hem är ett kassaskåpssäkert inbrottsskydd en självklarhet. Med ASSAs produktlösningar får du rätt säkerhet på rätt plats. Möjlighet att kombinera mekanik, off-line och online ger den perfekt anpassade säkerhetslösningen.