Kommunikation och IT

/global/scaled/5616x2443x0x713x1000x435/Other-assalockCOM-High-Res-Solutions-K12.jpg

Dessa företag levererar ljud och bild till konsumenter inom alla sektorer – privat, offentlig och kommersiell. Verksamheten påverkar många och är beroende av en mycket hög driftssäkerhet.

Lokalerna är ofta spridda över ett stort geografiskt område. Många mindre teknikbyggnader och maststationer ska snabbt vara åtkomliga för service och underhåll.
Att centralt kunna övervaka och kontrollera tillträde till avlägset placerade stationer är ett krav. Det är också möjligt att ansluta funktioner som avläser till exempel temperatur och fukt.

Heltäckande lösningar

System för kontroll av nycklar och passage garanterar smidigt inträde för rätt person vid rätt tillfälle, samt skydd mot intrång av obehöriga. Vi erbjuder en heltäckande säkerhetslösning från mekanik till passersystem. Nyckel och kort i samma system samt verktyg som hanterar nyckel och kortadministration är en lämplig lösning för många företag i den här sektorn.