Energi

/global/scaled/2856x1242x0x1369x1000x435/Other-assalockCOM-High-Res-Solutions-Detention.jpg

Få branscher har så många ytterligheter inom sin verksamhet som energibranschen: Höga säkerhetskrav, extrema yttre förhållanden, ofta ett stort personalomfång och en verksamhet som är spridd över ett vidsträckt geografiskt område.

Nu finns det en säkerhetslösning som hanterar allt detta. En lösning där du kan kombinera den goda ekonomi som ett off line-system ger med den flexibilitet som ett on line-system erbjuder. Dra nytta av de olika systemens fördelar - kombinera dem och skräddarsy din säkerhetslösning!

-20°C och många mil till närmaste stad

Ibland kan kommunikationen och strömförsörjningen till en byggnad bli ett problem. Utrymmen långt bort från civilisationen kan ändå ges en elektronisk behörighet via sin kodbärare. Cylindern/läsaren kräver ingen kabeldragning då strömförsörjningen antingen finns i nyckeln eller i läsaren. Om en kodbärare försvinner spärras den enkelt genom att cylindern/läsaren programmeras om via en set up-nyckel eller med handterminal. Otillgängliga utrymmen i extrem väderlek kan förses med säker låsning med den flexibilitet som elektroniskt ID ger.

Jobba både i Uppsala och Storuman

Om cylindern eller läsaren är kopplad till en undercentral kan den styras/övervakas centralt. Via internet (eller via GSM eller telefonlinje) förser undercentralen dig med information om passager, temperaturer och exempelvis luftfuktighet i realtid – utan kabeldragning. Systemadministratören kan enkelt administrera olika behörighetsgrupper och scheman för personal. Temporära kodbärare till viktiga utrymmen kan lämnas ut till tillfälligt anställda. Bekvämligheter som beröringsfri passage ger en enklare vardag på arbetsplatsen.

Nyckel eller kort – eller kanske båda?

Beroende på hur du komponerar din säkerhetslösning kan du välja nycklar eller passerkort som kodbärare. En fördel med elektromekaniska nycklar är att de kan integreras i ett mekaniskt låssystem och appliceras på portabla objekt som behöver säkras (skåp, väskor, vagnar etc).
Passerkortet som kodbärare går bland annat att använda som ID-kort samt att andra system kan ”dela” kort. Personal kan betala sin lunch, öppna dörrar beröringsfritt, få access till datanätverket etc.

Betala för rätt säkerhet

Förutom bekvämligheten för de anställda så undviks att säkerhetslösningen blir överdimensionerad genom att utrymmen förses med rätt funktionalitet. ASSAs projekteringsavdelning hjälper dagligen till med att projektera säkerhetslösningar utifrån kundens behov och verksamhet.
Vi kan stolt kalla oss komplett säkerhetsleverantör då vi dessutom erbjuder dig hela dörrens beslagning. Allt från gångjärn och handtag till dörrstyrning och utrymningsprodukter. Vi tar ett helhetsansvar för din säkerhetslösning.

Fullständig utbildning ingår

Våra 330 återförsäljare spridda över landet är certifierade och går ständigt utbildningar hos oss. Naturligtvis ingår även en utbildning av systemägaren, så att säkerhetslösningen blir maximalt utnyttjad och en trygghet för dig som kund!