Handel

/global/scaled/2985x1299x16x0x1000x435/Other-assalockCOM-High-Res-Solutions-Commercial.jpg

För butiker, varuhus och kedjor står kundens behov i centrum. En bra service kräver hög tillgänglighet och lätt åtkomst, samtidigt som stölder och intrång motverkas.

Driftssäkra dörrmiljöer är nödvändiga, liksom omedelbar möjlighet till utrymning om något händer. Ofta har en butik särskilda behov av låsning i vissa utrymmen där individuella lösningar kan tas fram. Fast och tillfällig personal som förflyttas mellan olika butiker ställer krav på smidiga systemlösningar.

Lätt att spärra

Våra passersystem gör det lätt att spärra en tappad nyckel, och möjliggör överblick av vem som har tillträde till vilket utrymme. Lås på inre utrymmen förebygger hot mot personal, genom att obehöriga inte kan dröja sig kvar i lokalerna. Möjlighet att kombinera mekanik, elmekanik och passersystem ger en perfekt anpassad säkerhetslösning som också är framtidssäkrad.