Statliga verk och myndigheter

/global/scaled/1773x771x20x75x1000x435/Other-assalockCOM-High-Res-Solutions-Government2.jpg

Gemensamt för olika myndigheter är ofta ett högt säkerhetsbehov, i kombination med relativt hög grad av flexibilitet. Systemet skall vara framtidssäkrat och lätt att administrera.

Polis, åklagare och domstolar är alla verksamheter med specifika säkerhetskrav. Det är viktigt att systemet kan förändras på ett sätt som verksamheten och en eventuell hotbild kräver.

Inom försvaret finns en stor variation av verksamhet och byggnader med olika krav på funktionalitet. Allt från kontor, utbildningslokaler och övningsområden till hemliga anläggningar. Rätt säkerhet på rätt ställe är en grundförutsättning. 

Kriminalvårdens verksamhet kräver också speciella säkerhetslösningar. Beroende på säkerhetsgraden på anstalten ställs olika krav på lösningar och system.

Hög säkerhet ställer krav på driftsäkra dörrmiljöer och system. Det är viktigt att beakta helheten i säkerhetssystemen, i allt från mekanik till elektroniska lösningar som larm och passersystem.