Utbildning, kultur och fritid

/global/scaled/6096x2647x49x632x1000x435/Other-assalockCOM-High-Res-Solutions-Education.jpg

Skolan är en viktig plats. Här lär vi oss hur omvärlden fungerar och formas som individer. Det är viktigt att skolan kan erbjuda en trygg och säker miljö för elever, lärare och personal.

Lokalerna ska vara skyddade mot inbrott, stöld, skadegörelse och brand. Olika institutioner har skilda behov beroende på om det är en förskola, grundskola, gymnasieskola eller ett universitet.
Även om öppenhet och tillgänglighet är mycket centralt på en skola så måste behörigheten kunna begränsas i tid och rum. Tekniken gör det möjligt att skapa en bra tillträdeskontroll.

Tillgänglighet och skydd

Det finns ett stort utbud av kultur och fritidsanläggningar, allt från idrottshallar och arenor till teatrar och museer. Anläggningarna ska vara tillgängliga för allmänheten och samtidigt skyddas mot inbrott, stöld, skadegörelse och brand.
Museer har ofta ett historiskt kulturarv och stora värden att skydda. Det är viktigt att produkterna harmoniserar med den tidstypiska arkitekturen samtidigt som en hög säkerhet erhålls.

Enkel administration

När det gäller idrottshallar krävs en enkel administration och hantering för att koordinera uthyrning och bokningar av lokalerna. Det finns en fördel att koppla samman passerystemet med bokningssystemet för att ett säkert tillträde till lokalerna. I dessa anläggningar vistas ofta många personer samtidigt och det är viktigt att säkerställa en säker utrymning.

Rätt säkerhet på rätt plats

Med ASSAs produktlösningar får du rätt säkerhet på rätt plats. Möjlighet att kombinera mekanik, off-line och online ger en maximalt effektiv säkerhetslösning som också är framtidssäkrad.