Flerbostadshus

/Other/assalockCOM/Support/Locate.jpg

Redan i fabriken där dina dörrar tillverkas monteras den grundläggande mekaniken - gångjärnen och låshusen som håller dörren på plats och stängd. Resten av produkterna är upp till dig, hur du vill låsa och låsa upp, vilka handtag du vill ta i.

Kanske vill du hellre att dörrarna ska öppnas beröringsfritt. Eller vill du styra tillträdet med ett passersystem baserat på ett tidsschema? Oavsett vad du väljer har vi hela din lösning.

Vi har delat in produkter och funktioner i tre samverkande kategorier/nivåer:
Mekanik: Gångjärn, låshus, dörrstängare och rätt nivå på mekanisk nyckel/cylinder (låssystem) är grunden. Du bör även ha ett administrativt verktyg för att hålla ordning på nycklar och cylindrar.
Elektromekanik: Byt ut vissa mekaniska lås mot elektriska för bekvämare låsning. Till exempel elslutbleck i entrén och eltryckeslås för invändiga utrymmen. För utrymmen som kräver högsta säkerhet passar våra motorlås.
Passersystem: Styr tillträdet med passersystemet. Anslut porttelefon, bokningsbara utrymmen, garage, allmänna utrymmen med mera. Allt kan administreras i samma system. Kommunikationen sker med fördel i befintligt datanätverk i fastigheterna. Vi kan även använda exempelvis stadsnät och fortfarande kommunicera med högsta säkerhet. Samtidigt minimeras kostnaden för kabeldragning.

Vill du veta mer om hur vår säkerhetslösning i ett bostadshus skapar en trygg och säker miljö för alla? Titta på sidorna i vänstermenyn för information om olika utrymmen i huset.

WA, OR, AK Northern CA, Northern NV UT, MT, ID CO, & WY TX, OK, AR, LA WI, MN, ND, SD  IA, MO, NE & KS IN, MI, OH, KY, WV, Western PA NC, SC, TN, GA, AL, FL, MS Eastern PA, Southern NJ, DE, MD, DC, VA Upstate NY Metro NYC, Long Island, Northern NJ Northeast WA, OR, AK HI Southern CA, AZ, NM, Southern NV & El Paso